Kabelgrävning för stort och smått

Håller du på att renovera eller bygga nytt? Eller behöver fastighetens internetanslutning ses över och nya kablar grävas ner? Dra in fiber kanske? Det finns många olika typer av kabelgrävning, men gemensamt för dom alla är att det handlar om att gräva ner kablar och ledningar under jord. kabelgrävning kan vara ett jobb för grävmaskinisten, som med stor exakthet kan gräva upp redan liggande kablar utan att skada dom. Det kan också vara en sladd till uthuset på villatomten som behöver skyddas från gräsklipparen, varvid det är bättre att gräva ner den istället.

Vill man ha kabelgrävning utförd och inte har möjlighet att göra det själv är det grävmaskinister och entreprenörer inom den branschen man ska kontakta. Det finns mängder med företag om man gör en sökning på nätet eller bara tittar i den hederliga telefonkatalogen. Sökord är markarbeten, grävarbeten, bygg och såklart kabelgrävning. Då bör man hitta vad man söker.

Kabelgrävningar skyddar

Att ha nedgrävda kablar gör att kablarna inte blir lika utsatta för stormar och fallande träd. Inte heller behöver man snubbla på dem om de ligger öppet på marken. En kabel på marken kan vara utsatt för djur som gnager, och att bli av med telefon, internet eller till och med elen för att en räv har satt tänderna i kabeln känns ganska onödigt. Det kan även vara en fara för andra människor om det skulle gå hål på kabelns skyddshölje.

Kabelgrävning sker både på fast mark och i sjö- eller havsbotten, men det är dyrare att gräva ner kablar under vatten. I vissa fall läggs kablarna bara på bottnen och förankras i sjöbottnen med jämna mellanrum. För att dra upp och lägga ny kabel under mark behöver man veta var de gamla kablarna är någonstans, och det finns verktyg som hjälper till med detta. Innan man börjar gräva måste man också veta vilka kablar man letar efter och om det ligger några andra kablar eller ledningar i området som kan vara i vägen.